Opgaver som kommunen varetager i medfør af kommunalfuldmagten

I forbindelse med budgetlægningen fremførte Ringstedlisten på byrådsmødet i marts nedenstående forslag. Det blev nedstemt med tallene 18 -21 !!!!!!!!!!!!!

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 lægger Ringstedlisten vægt på at eventuelle besparelser findes indenfor det såkaldte ”kan områder” dvs. områder som kommunen  ikke er lovgivningsmæssigt forpligtiget til, men kan vælge af løse under henvisning til kommunalfuldmagten. Baggrunden for dette er, at Ringstedlisten så vidt muligt ønsker at friholde kommunens kærneydelser overfor borgerne for besparelser.

På denne baggrund spurgte Ringstedlisten den 11. februar 2019   gennem Portalen  Direktionen om følgende:

”I forlængelse af budgetseminaret skal jeg bede om en liste over de opgaver kommunen varetager med hjemmel i kommunalfuldmagten. Herunder tænkes eksempelvis på landsbypuljerne, tilskud til Syd, unge puljen, markedsføringstilskud, tilskud til Kongrescentret, udvalgsrejser, diverse personalegoder, diverse kåringer med tilhørende festligholdelse, Nytårskoncerten, venskabssamarbejde, kurser, konferencer mv.

Jeg vil gerne have listen opdelt på udvalg med angivelse af det afsatte beløb i 2019”.

Den 18. februar 2019 modtog Ringstedlisten følgende svar fra direktionen – ligeledes på Portalen:

”Der findes ikke en opgørelse over hvad Ringsted kommune laver af opgaver inden for kommunalfuldmagten. En sådan opgørelse vil være meget tidskrævende at lave. Der henvises til initiativretten.”

Som foreslået af direktionen – hermed gjort.

Uddybende skal jeg bemærke, at det forekommer betænkeligt, at man som byrådsmedlem ikke kan få svar på det man spørger om, men henvises til at bruge initiativretten. Ofte spørger man jo for at blive klogere på om der er behov for et politisk initiativ. Ved at henvise til initiativretten giver man reelt flertallet bemyndigelse til at bestemme, hvorvidt et byrådsmedlem skal have svar på et spørgsmål. Det har aldrig været normal praksis i et demokrati. 

Samtidig finder Ringstedlisten at direktionens henvisning til initiativretten er et misbrug af denne, samt at direktionen ved sin svarpraksis gør det unødigt svært for byrådsmedlemmerne at varetage deres funktion som vælgernes repræsentanter. 

På den baggrund skal Ringstedlisten foreslå at byrådet beslutter, at direktionen som led i budgetprocessen skal fremlægge et udvalgsopdelt katalog over de opgaver som kommunen varetaget jfr kommunalfuldmagten og som beløber sig til mere end 30.000 kr på 2019 budgettet.

Lars Tegl Rasmussen

Opgaver som kommunen varetager i medfør af kommunalfuldmagten

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 lægger Ringstedlisten vægt på at eventuelle besparelser findes indenfor det såkaldte ”kan områder” dvs. områder som kommunen  ikke er lovgivningsmæssigt forpligtiget til, men kan vælge af løse under henvisning til kommunalfuldmagten. Baggrunden for dette er, at Ringstedlisten så vidt muligt ønsker at friholde kommunens kærneydelser overfor borgerne for besparelser.

På denne baggrund spurgte Ringstedlisten den 11. februar 2019   gennem Portalen  Direktionen om følgende:

”I forlængelse af budgetseminaret skal jeg bede om en liste over de opgaver kommunen varetager med hjemmel i kommunalfuldmagten. Herunder tænkes eksempelvis på landsbypuljerne, tilskud til Syd, unge puljen, markedsføringstilskud, tilskud til Kongrescentret, udvalgsrejser, diverse personalegoder, diverse kåringer med tilhørende festligholdelse, Nytårskoncerten, venskabssamarbejde, kurser, konferencer mv.

Jeg vil gerne have listen opdelt på udvalg med angivelse af det afsatte beløb i 2019”.

Den 18. februar 2019 modtog Ringstedlisten følgende svar fra direktionen – ligeledes på Portalen:

”Der findes ikke en opgørelse over hvad Ringsted kommune laver af opgaver inden for kommunalfuldmagten. En sådan opgørelse vil være meget tidskrævende at lave. Der henvises til initiativretten.”

Som foreslået af direktionen – hermed gjort.

Uddybende skal jeg bemærke, at det forekommer betænkeligt, at man som byrådsmedlem ikke kan få svar på det man spørger om, men henvises til at bruge initiativretten. Ofte spørger man jo for at blive klogere på om der er behov for et politisk initiativ. Ved at henvise til initiativretten giver man reelt flertallet bemyndigelse til at bestemme, hvorvidt et byrådsmedlem skal have svar på et spørgsmål. Det har aldrig været normal praksis i et demokrati. 

Samtidig finder Ringstedlisten at direktionens henvisning til initiativretten er et misbrug af denne, samt at direktionen ved sin svarpraksis gør det unødigt svært for byrådsmedlemmerne at varetage deres funktion som vælgernes repræsentanter. 

På den baggrund skal Ringstedlisten foreslå at byrådet beslutter, at direktionen som led i budgetprocessen skal fremlægge et udvalgsopdelt katalog over de opgaver som kommunen varetaget jfr kommunalfuldmagten og som beløber sig til mere end 30.000 kr på 2019 budgettet.

Lars Tegl Rasmussen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *