Resultater

Ringstedlisten sidder i byrådet for at kæmpe for vores politiske program. Nedenfor vil løbende blive opgjort de forslag til realisering af vores politik vi er fremkommet med – samt deres skæbne i byrådet.

  • Kommuneskat nedsættes gradvist til under landsgennemsnit. Forslaget fremsat i forbindelse med fastlæggelsen af byrådets overordnede økonomiske politik den 14. januar 2019. Ved afstemning stemte Ringstedlisten for – resten af byrådet imod ( 1-20)
Ringstedlistens indlæg om skattenedsættelse og afstemningen 1- 20 !
  • Ildsjæle skal have lige muligheder for tilskud. Ringstedlisten er modstander af at særinteresser skal fremmes. Derfor foreslog vi i byrådets møde den 4. februar 2019 at tilskudsmulighederne for lokale ildsjæle også kom til at omfatte ildsjæle i Ringsted Benløse. Den nugældende ordning gælder alene ildsjæle fra landsbyer og landområder. Vi tabte afstemningen med 20 mod 1.
  • Politik skal koncentreres om kommunens kerneydelser. Derfor foreslog Ringstedlisten på byrådsmødet marts 2019 at der skulle udarbejde en oversigt over “ikke kerneydelser” således at eventuelle besparelser kunne tage afsæt i denne. Forslaget blev nedstemt med 18 -3.